Антони Дяков Стефанов адвокат

Правен консултант номер: 1000169510

Адрес кантора: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. “Екзарх Йосиф” № 28, ет. 1, ап. 1.

Телефон за контакт: (02) 9803653

Дата на регистрация: 16.7.1992 г.

Основание за практика: Постановление на АС №30 / 23.6.1992 г.